بسم الله الرحمن الرحیم

تربیت شدگان در دامن مسجد شعارشان اینست یا اباعبدالله انی سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم الی یوم القیمه.

ولی چه كنم این وابسته به تعلقات دنیایی بی‌خبر از حب الهی و مقام روحانی بلكه فرو رفته در پرده معاصی كی تواند به مقام حسین و تحقق این شعار برآیم مگر حیاتم را سرگرم تركیب الفاظ آن نموده و خود را چون ریاكاران در دریای خروشان معصومان بسیجی انداخته كه شاید جلوه‌ای از نور این پاكان بر چهره آلوده به گناهم پرتویی افكنده و مومنان را كه تشخیص ناپاكان از طریق تزكیه نفس خود آسان است دچار تردید نموده و بدین هوا چند صباحی را به خوشنامی گذر نماییم و یا اینكه اصابت نورپاكی آنان در من اثر گذارد و مرا به دنبال خود كشند.

تا اینكه موتم را به شهید شدن در راه خدا آرزو نمایم و درك شهادت كه خالصانه‌ترین نیت و بهترین شیوه مردن و برترین عبادت و نزدیكترین راه قرب الی الله را نهایت دوستی به خدا دانسته و مردن را حق و به سوی حق شتافتن را واجب و مكث كردن در این راه را گناه خوانده. لذا فرصت را مغتنم و ندای امام را لبیك و به تحقق آن اقدام كه به وادی عاشقان عشق شهادت سفر كرده و خدا را می‌خوانم كه شفاعت حضرت حسین (ع) را روزی كه بر تو وارد می‌شوم نصیبم بگردان و مرا نزد خود ثابت قدم بدار.....

از كلیه دوستان و برادران خود طلب حلالیت می‌نمایم و از پدر و مادر طلب بخشش و امیدوارم كه شهادت از برای خدا آنها را شاد كرده باشد. از برادران پاسدار می‌خواهم كه نگذارید كه دل شكسته شوند برادران بسیجی كه دل حسین (ع)  می‌شكند چه اینان علی اكبر و قاسمهای زمانند، اینها اسامه‌های دورانند نگذارید بدنهای چون گل پرپر شده شان در بیابان طعمه درندگان شود. اینان گلهای محمدی (ص) هستند و این گل جا در جانماز دارد. می‌دانید خدا در دلهای شكسته‌ جای دارد پس دلتان برای آنها بشكند كه تشییع جنازه‌شان همچو شهادت آنها غریب است اینان چون روحانیون دو بازوی قوی امام هستند و همچنان هستند كه ضمانت اجابت دعای طول عمر امام را با خون خود نزد خدا امضاء می‌كنند اینان، برای امت اسلام رحمت خدا و برای دشمنان اسلام خشم خدایند پس آنها را بزرگ و محترم شماریم و قدرشناس این رحمت واسعه شكر پروردگار متعال است.

چیزی به كسی بدهكار نیستم و چیز باارزشی از خود باقی نگذاشته‌ام كه قابل بیان باشد، مالی از خود ندارم آنچه هست مال مستضعفان می‌باشد.

                                               

                                                            حسین عبدالحسینی