این شبها شبهای خاصیه هرجا که بری دعا و مناجات برپاست اما مناجات و سینه زنی

با نوای گرم حاج عبدالرضا هلالی    یه صفای دیگه ای داره اکثر جوونا هم اینو خوب

فهمیدن .عکسهای زیر هم همینو میگن که با وجود حسنیه ای به این بزرگی خیابونهای

اطراف حسینه هم پراز مردم عاشق و حیدریه.