یا علی(ان الحسین مصباح الهدی و صفینه النجاه) http://asheghemadamolomr.mihanblog.com 2018-05-26T12:18:21+01:00 text/html 2012-08-04T18:11:53+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr گستره شیطان پرستی http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/37 text/html 2012-08-04T18:11:32+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr شیطان پرستی در ایران http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/36 text/html 2012-08-04T18:09:50+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr سیل جمعیت در هیئت الرضا ع http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/35 <div class="post clearfix" id="73" style="margin: 0px; padding: 24px 10px 10px; background-image: url(http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.asheghemadamolomr.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/20/images/post-devider.jpg); background-color: rgb(56, 105, 13); color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><div class="entry clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px 10px 10px 0px; width: 597px; overflow: hidden; position: relative; clear: both; "><br class="Apple-interchange-newline">این شبها شبهای خاصیه هرجا که بری دعا و مناجات برپاست اما مناجات و سینه زنی<p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">با نوای گرم حاج عبدالرضا&nbsp;<font color="#990033" size="3" style="margin: 0px; padding: 0px; ">هلالی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#000000" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; ">یه صفای دیگه ای داره اکثر جوونا هم اینو خوب</font></font></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">فهمیدن .عکسهای زیر هم همینو میگن که با وجود حسنیه ای به این بزرگی خیابونهای</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">اطراف حسینه هم پراز مردم عاشق و حیدریه.</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://behesht.info/Files/Sample/8960705.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://behesht.info/Files/Sample/8960707.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><img height="395" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://behesht.info/Files/Sample/8960706.jpg" width="600" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; width: 547px; height: 395px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://behesht.info/Files/Sample/8960714.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://behesht.info/Files/Sample/8960712.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></p></div></div><div class="post clearfix" id="72" style="margin: 0px; padding: 24px 10px 10px; background-image: url(http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.asheghemadamolomr.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/20/images/post-devider.jpg); background-color: rgb(56, 105, 13); color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><div class="title" style="margin: 0px; padding: 0px; "><br class="Apple-interchange-newline"></div></div> text/html 2012-08-04T18:07:23+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr کتاب مجموعه اشعار اجرا شده توسط کربلایی جواد مقدم با فرمت جاوا http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/34 <a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://javadmoghadam.ir/request.php?pub_majmoe_ashar.zip" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 15px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود کتاب مجموعه اشعار با فرمت جاوا</a> text/html 2012-08-04T18:04:56+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr به زودی انیمیشن افسانه هلالی در جهان http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/33 <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br class="Apple-interchange-newline"><span style="color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; ">سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند! مژده به دوستداران اهل بیت(علیهم السلام) و طرفداران حاج عبدالرضاهلالی!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; "><span style="color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; ">برای اولین بار در جهان کارتون(انیمیشن) حاج عبدالرضاهلالی با نام&nbsp;</span><b style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; ">افسانه هلالی</b><span style="color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; ">&nbsp;ساخته شد!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; "></span><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; ">در ضمن این کارتون توسط گروه فرهنگی"پایگاه اطلاع رسانی حاج عبدالرضاهلالی" ساخته شده است!</p><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://islamupload.ir/images/aqqtudh2stuq2h7tgut.jpg"></a><span style="color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; "><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>طرحی از: محمدجواد غضنفری<br style="margin: 0px; padding: 0px; ">به زودی این انیمیشن زیبا در اختیار شما&nbsp; قرار می گیرد!<br style="margin: 0px; padding: 0px; ">تعجیل در فرج مهدی فاطمه(علیهما السلام) صلوات!</span></p> text/html 2012-08-04T18:04:18+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr هیئت های مذهبی http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/32 <br class="Apple-interchange-newline"><table cellpadding="4" width="600" align="center" bgcolor="#ffffff" border="20" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" bgcolor="#e0e0e0" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: GeezaPro-Bold; ">نام هیئت، شهر</span></td><td valign="center" align="middle" width="300" bgcolor="#e0e0e0" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: GeezaPro-Bold; ">پایگاه اینترنتی</span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">رزمندگان</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">شمیرانات</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">رایة&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">العبّاس، تهران</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.fotros.org/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.fotros.org</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">الرضا، تهران</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.behesht.info/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.behesht.info</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">روضة العبّاس، تهران<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://rozatolabbas.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://rozatolabbas.ir</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">مکتب</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">الزهرا، تهران<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.noorieh.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.noorieh.ir</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">عشاق</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">‌&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">العبّاس، تهران<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.shariee.com/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.shariee.com<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></a></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">محبّان</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">فاطمه</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">‌&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">الزهرا</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">رزمندگان</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">غرب</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">تهران، تهران</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.valasr.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.valasr.ir</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">عشاق&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">الحسین، تهران</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.oshagholhosein.com/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.oshagholhosein.com</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">ثارالله</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">مسجد</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">الهادی، تهران</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.saralah.net/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></a></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.saralah.net/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.saralah.net</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">ریحانة الحسین، تهران</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.saralah.net/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></a></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.dakhil.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.dakhil.ir</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">فاطمیون، قم<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.fatemiyon.com/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.fatemiyon.com</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">لوا‌‌ءالزینب، قم<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.levaozzeynab.com/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.levaozzeinab.com</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">کانون</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">فرهنگی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">رهپویان</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">وصال، شیراز<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rahpouyan.com/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.rahpouyan.com</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">بین‌الحرمین، هامبورگ</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.heyat.de/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.heyat.de</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">جوانان بنی هاشم، لندن</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.banihashem.co.uk/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.banihashem.co.uk</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">هیئت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">حضرت علی اکبر، وین</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.safir.at/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.safir.at</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(56, 105, 13); text-align: left; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(56, 105, 13); text-align: center; "><img class="imageStyle" height="38" alt="maraje-taghlid" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.heiat.de/rw_common/themes/compositionpro/scripts/blank.gif" width="648" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><table cellpadding="4" width="600" align="center" bgcolor="#ffffff" border="20" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" bgcolor="#e0e0e0" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: GeezaPro-Bold; ">نام مرجع</span></td><td valign="center" align="middle" width="300" bgcolor="#e0e0e0" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: GeezaPro-Bold; ">پایگاه اینترنتی</span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی شیخ حسین مظاهری</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.almazaheri.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.almazaheri.ir</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی شیخ ابراهیم نوری همدانی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.noorihamedani.com/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.noorihamedani.com</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی حسین وحید خراسانی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.vahid-khorasani.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.vahid-khorasani.ir</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی سیّد علی حسینی خامنه</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">ای</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.leader.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.leader.ir<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></a></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی سیّد عبدالکریم موسوی اردبیلی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ardebili.com/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.ardebili.com</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">العظمى</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‏&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">سیّد علی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">سیستانی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.al-sistani.org/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.al-sistani.org</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی لطف</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله صافی گلپایگانی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.saralah.net/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></a></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.saafi.net/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.saafi.net</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی سیّد محمّد صادق روحانی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rohani.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.rohani.ir</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی ناصر مکارم شیرازی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.makaremshirazi.org/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.makaremshirazi.org</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی یوسف صانعی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.saanei.org/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.saanei.org</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی سیّد محمّد علوی گرگانی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.gorgani.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.gorgani.ir</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(0, 0, 0); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(0, 0, 0); ">الله العظمی عبدالله جوادی آملی</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.esraco.org/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.esraco.org</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(102, 102, 102); ">مرحوم آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(102, 102, 102); ">الله العظمی محمّد تقی بهجت<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.mtb.ir/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.mtb.ir</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(102, 102, 102); ">مرحوم آیت</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102); ">‌</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; color: rgb(102, 102, 102); ">الله العظمی محمّد حسین فضل‌الله</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.bayynat.org/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.bayynat.org</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(56, 105, 13); text-align: left; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(56, 105, 13); text-align: center; "><img class="imageStyle" height="38" alt="marakez-islami" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.heiat.de/rw_common/themes/compositionpro/scripts/blank.gif" width="648" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><table cellpadding="4" width="600" align="center" bgcolor="#ffffff" border="20" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" bgcolor="#e0e0e0" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: GeezaPro-Bold; ">نام مرکز، شهر</span></td><td valign="center" align="middle" width="300" bgcolor="#e0e0e0" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: GeezaPro-Bold; ">پایگاه اینترنتی</span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">مرکز اسلامی هامبورگ، هامبورگ</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.izhamburg.com/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.izhamburg.com</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">مرکز اسلامی-فرهنگی ایرانیان در برلین، برلین</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ikib.net/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.ikib.net</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">مرکز اسلامی انگلیس، لندن</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ic-el.com/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.ic-el.com</a></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">مسجد امام علی&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; font-family: GeezaPro; ">(ع)</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">&nbsp;کپنهاگن، کپنهاگ<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.iccopenhagen.dk/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.iccopenhagen.dk<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></a></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">مرکز اسلامی امام علی&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; font-family: GeezaPro; ">(ع)</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">، وین<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.izia.at/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.izia.at<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></a></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">مرکز اسلامی فرهنگی اهل بیت&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; font-family: GeezaPro; ">(ع)</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">&nbsp;سوئیس، زوریخ<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ahlebeyt.ch/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.ahlebeyt.ch<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></a></span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: GeezaPro; ">مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن، واشنگتن</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></td><td valign="center" align="middle" width="300" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.iec-md.org/" rel="external" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">http://www.iec-md.org</a></span></td></tr></tbody></table><br class="Apple-interchange-newline"> text/html 2012-08-04T18:03:39+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr یا قاسم بن الحسن http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/31 <div class="owner_photo" style="margin: 5px 5px 5px 17px; padding: 0px; color: rgb(255, 255, 255); float: right; font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/author/254019" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><br class="Apple-interchange-newline"><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_photo/85/254019.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></a></div><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="Times New Roman" style="margin: 0px; padding: 0px; "><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 7px 10px; line-height: 20px; "><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; ">سبك های زیبای مداح مهدیشهری یعنی كربلایی محمد علی پارسا را كه شب 6 محرم 88 در هیئت لوا الزینب</span><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; ">مهدیشهر اجرا شده است می توانید به صورت صوتی و تصویری از طریق ادامه مطلب دریافت كنید.<o:p style="margin: 0px; padding: 0px; "></o:p></span></p></font></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="Times New Roman" style="margin: 0px; padding: 0px; "></font></font>&nbsp;</p></span> text/html 2012-08-04T18:02:47+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr گلچین مطالب وبلاگ www.aemmor.blogfa.com http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/30 <table cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ccc" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div id="post-title" style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://aemmor.blogfa.com/post-26.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">شب دوم فاطمیه دوم 89</a></div><div id="postbody" style="margin: 0px; padding: 0px; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ranaee.com/DOWNLOAD/fatemiye%2089/shab2%20fatemiye%202/18.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: xx-small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">ن</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: xx-small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">وحه های&nbsp;شب دوم فاطمیه دوم &nbsp;1389&nbsp;کربلائی مهدی رعنایی را</span></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: xx-small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; ">که در هیئت&nbsp;حیدریون (علیه السلام) اصفهان اجرا شده است را می توانید از طریق ادامه مطلب دریافت کنید.</span></p><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ranaee.com/DOWNLOAD/fatemiye%2089/shab2%20fatemiye%202/roze.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">روضه شب دوم</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ranaee.com/DOWNLOAD/fatemiye%2089/shab2%20fatemiye%202/dare%20khone%20siyahe.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">در خون سیاه مادرم بی گناه (زمینه)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ranaee.com/DOWNLOAD/fatemiye%2089/shab2%20fatemiye%202/delam%20mesle.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">دلم مثل شب عاشورا لباس مشکی شو میپوشه (شور)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ranaee.com/DOWNLOAD/fatemiye%2089/shab2%20fatemiye%202/noro%20eyni.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">نور و عینی حبک عشقی انت فی قلبی (شور)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ranaee.com/DOWNLOAD/fatemiye%2089/shab2%20fatemiye%202/zekre%20to.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">ذکر تو اهنگم واسه دیدنت دل تنگم (شور)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ranaee.com/DOWNLOAD/fatemiye%2089/shab2%20fatemiye%202/gofti%20az%20yade%20to.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">گفتی از یاد تو&nbsp;میرم نه اقاجون مگه میشه(واحد)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ranaee.com/DOWNLOAD/fatemiye%2089/shab2%20fatemiye%202/har%20che%20ke.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">هر چه که&nbsp;داریم ما از ثمر فاطمست (واحد)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.ranaee.com/DOWNLOAD/fatemiye%2089/shab2%20fatemiye%202/maste%20mastam%20man.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">مست مست مستم من گرچه پست پستم من (واحد)</a>&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p></div><div id="postdesc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></div></td><td id="ccr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="cbl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr></tbody></table><table cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ctl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ccl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ccc" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div id="post-title" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://aemmor.blogfa.com/post-25.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">2 تم زیبا و با کیفیت با طرح شکلک های جالب - سیمبیان سری 60 ویرایش 5</a></div><div id="postbody" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div class="post-more" style="margin: 0px; padding: 0px; "><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">مجموع 2 تم زیبا و با کیفیت با طرح شکلک های جالب را برای شما عزیزان آماده کردیم که این تم ها مخصوص سیمبیان سری 60 ویرایش 5 بوده که هم اکنون در پرشین موب آماده دریافت است .<br style="margin: 0px; padding: 0px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "></p><center style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persianmob.net/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><img alt="منبع : www.PersianMob.Net" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.dl.persianmob.net/saeedm/Smile-Symbian-s60-v5-Theme-%5BPersianMob.Net%5D.jpg" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></a></center></div><div class="entry-tags" style="margin: 0px; padding: 0px; "><h4 style="margin: 0px; padding: 7px 0px 2px 15px; font-family: 'Trebuchet MS'; font-size: 14px; color: rgb(96, 38, 0); ">&nbsp;</h4></div><div class="custom-fieldes" style="margin: 0px; padding: 0px; "><ul style="margin: 0px; padding: 5px 20px; position: relative; list-style: none; "><li class="download" style="margin: 0px; padding: 2px 0px 2px 12px; display: block; background-image: url(http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.asheghemadamolomr.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/20/images/marker.gif); background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persianmob.net/download.php?filename=saeedm/Smile-Symbian-s60-v5-Theme-[PersianMob.Net].zip" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">دانلود</a></li><li class="size" style="margin: 0px; padding: 2px 0px 2px 12px; display: block; background-image: url(http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.asheghemadamolomr.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/20/images/marker.gif); background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">حجم: 2.73 مگابایت</li><li class="password" style="margin: 0px; padding: 2px 0px 2px 12px; display: block; background-image: url(http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.asheghemadamolomr.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/20/images/marker.gif); background-position: 0px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat; ">رمز:&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persianmob.net/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">www.persianmob.net</a></li></ul></div><p class="password" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-04T18:00:34+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr کربلائی نریمان پناهی هفتم حضرت زهرا (س) 1389 هیئت روضة العباس http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/29 <table cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ccc" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div id="postbody" style="margin: 0px; padding: 0px; "><img height="45" alt="کربلائی نریمان پناهی" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.hosseinieh.ir/photo/nariman-213.jpg" width="60" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;روضه و نوحه های شب هفتم حضرت زهرا(س) 1389 کربلائی نریمان پناهی که در هیئت روضة العباس تهران اجرا شده است را می توانید به صورت صوتی از طریق ادامه مطلب دریافت کنید.<p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.hosseinieh.ir/sound/nariman/nariman-7hazratzahra1389a.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">روضه</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.hosseinieh.ir/sound/nariman/nariman-7hazratzahra1389b.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">وای وای وای جانم حسین حسین حسین(شور)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.hosseinieh.ir/sound/nariman/nariman-7hazratzahra1389c.wma" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">ای کی میدانی غمت با سینه خواهر چه کرد (واحد)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">چو جسمت را به خاک و خون تماشا کردم و رفتم (واحد)</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p></div></td><td id="ccr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="cbl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr></tbody></table><table cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ctl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ccl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ccc" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div id="post-title" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://aemmor.blogfa.com/post-23.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">گلچین سبكهای 89</a></div><div id="postbody" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rezahelali.com/request.php?197" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">بارونه بارونه بارونه رحمت الهی بر سر دیوونه (شور)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rezahelali.com/request.php?196" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">دل را مقیم درگه جانان نوشته اند (واحد)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rezahelali.com/request.php?198" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">مادر سادات بنی فاطمی (شور)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rezahelali.com/request.php?199" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">سایه ی طوبی نمیخوام سایه ی مولا رو میخوام (شور)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rezahelali.com/request.php?200" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">میخوای بری کرببلا دل تو دلت نیست (شور)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rezahelali.com/request.php?201" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">وقتی حرف صحن و گنبده جنون دلم صد در صده (شور)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rezahelali.com/request.php?202" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">دل دوباره پر کشیده سوی بیرق ابالفضل (شور)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rezahelali.com/request.php?203" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">شبای جمعه که میشه دلا بهونه میگیره (سنگین)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.rezahelali.com/request.php?204" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">من که عاشقی بلد نبودم تو خودت عاشقم کردی (شور)</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</div></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-04T17:59:30+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr مصاحبه برادرسعیدقانع با سایت علمدار133-محرم 88 http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/28 <span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); font-family: Tahoma; border-collapse: collapse; ">متن کامل مصاحبه مداح اهل بیت برادر سعید قانع&nbsp; با سایت علمدار 133 که در محرم 88 انجام شده است را می توانید در ادامه مطلب ملاحظه فرمایید .</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; font-family: Tahoma; border-collapse: collapse; "><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">بسمه تعالی</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; ">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">1. لطفا در مورد خودتان یک بیوگرافی خلاصه ای بفرمائید .</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">بنام خدا سعید قانع هستم متولد 1362 مشهد مقدس همجوار امام رضا (ع)</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">2. شما چگونه و از چه سالی وارد عرصه ی مداحی شده اید ؟</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">من تو خانواده ای به دنیا اومدم که همه افتخار نوکری کردن در خونه ی اهل بیت رو دارن و منم این نعمت شامل حالم شده که از بچگی افتخار نوکری کردن در خونه ی اهل بیت&nbsp; (ع) رو&nbsp;دارم .</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">3. دیدگاه شما در اوایل کار به مداحی چه بود ؟</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">عشق . فقط و فقط عشق و افتخار نوکری اهل بیت (ع) که شامل هرکسی نمی شود .</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">4. چه کسانی شما را در این عرصه هدایت و راهنمایی کردند ؟</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">پدرم و رفقای خوب و مادرم که جا داره از زحمات همشون تشکر کنم .</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">5. شرایط امروز شما چقدر با زمانی که بین مردم شناخته شده نبودید ، فرق کرده است ؟</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">خوب طبیعتا کار من سخت تر شده نسبت به خواسته های مردم از من .</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">6. شده از همکارانتان کاری بشنوید که خیلی ناراحت تان بکند ؟</strong>&nbsp;بله</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">7. سیر صعودی شما از مداح عادی تا شهرت الانتان چطور بوده است ؟</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">همه از احترام به پدر و مادر و دعای خیر آن بزرگواران بوده</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">8. با اشخاص خاصی هم مشورت می کنید ؟</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">بله بزرگ تر ها و اساتید و پیشکسوتان در خانه اهل بیت (ع)</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">9 . شغل شریف شما چیست ؟&nbsp;</strong>شغل آزاد</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">10 . چی شد که شما به اینجا رسیدید و الان جزو نفرات شناخته شده&nbsp;در مداحی هستید ؟</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">همه از عنایات خود اهل بیت عصمت و طهارت می باشد .&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">(( تا که از جانب معشوق نباشد کششی/کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد ))</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">11. خود شما بیشتر با چه چیزی گریه می کنید ؟ نوحه ی خاصی ، صدای خاصی و .......</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">من به روضه خیلی علاقه دارم مناجات و ادعیه هم خیلی روم&nbsp;تاثیر می ذاره</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">12. کدام یک از روضه ها در مردم بیشتر تاثیر می ذاره ؟ منظور مخاطبان شما نسبت به کدام شخصیت مذهبی حساسیت بیشتری دارند و دوست دارند که درباره اش بخونید</strong>&nbsp;؟</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">خوب بستگی داره به نظر هرکس . هرکسی رشته دلشو به در خونه ی یکی از بزرگواران بسته معمولا مردم نسبت به دو تا روضه خیلی حساسند یکی روضه حضرت زهرا(س) و روضه امام حسین(ع)</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">13.از شما ایراد هم می گیرند ؟</strong>&nbsp;آره - کسی موفقه که انتقاد پذیر باشه</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">14. اگر یکی به مداحی شما انتقاد کنه شما چه عکس العملی نشان می دهید ؟</strong>&nbsp;انتقاد پذیرم</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">15 . مرجع بزرگوار تقلید شما کیست ؟</strong>&nbsp;مقام معظم رهبری</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">16. چند بار مدینه و چند بار به کربلا مشرف شده اید ؟</strong>&nbsp; مدینه انشاءالله بی بی بطلبه سال آینده ولی کربلا خیلی مشرف شدم به عنایت ارباب</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">16 . نظرتون درباره مرحوم آقا سید جواد ذاکر ؟</strong>&nbsp;خدا رحمتش کنه نوکر با اخلاصی بود در خونه اهل بیت (ع) ، دلسوخته و عاشق</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">17 . یک بیت شعر مورد علاقه ؟</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">کجا روم به که روی آورم که در دوجهان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به جز حسین کسی درد من دوا نکند</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">18 . و در پایان ..........؟</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">از رفقای خوبم می خوام از احترام به پدر و مادر و نماز اول وقت فراموش نکنند .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51); ">&nbsp;التماس دعا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یا علی مدد</span></p></span></div> text/html 2012-08-04T17:57:40+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr با F-Secure Anti-Theft خیالتان راحت باشد – نرم افزار امنیتی موبایل http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/27 <span style="color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">وسیله این نرم افزار امنیتی قدرتمند ( F-Secure Anti-Theft v6.40.16251 ) شما میتوانید همیشه مطمئن باشید که اطلاعات محرمانه شما همیشه حفظ خواهد شد .</span><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">شما میتوانید بوسیله این نرم افزار از راه دور و بوسیله SMS گوشی خودرو قفل نمایید و یا اطلاعاتخودتون رو پاک کنید !</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">این نرم افزار حتی میتواند وقتی گوشی شما به سرقت رفته است مکان دزد رو برای شما معین نماید !</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">این برنامه برای ویندوز موبایل و سیمبین سری ۶۰ ورژن ۵ و و۳ قابل نصب است . هم اکنون از تک موبایل دریافت نمایید.</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(56, 105, 13); text-align: center; "><img class="aligncenter" alt="http://dl.takmobile.org/summer89/dl/fsanti.jpg" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://dl.takmobile.org/summer89/dl/fsanti.jpg" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: medium none; display: block; "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(56, 105, 13); text-align: center; "><span id="more-3543" style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://takmobile.org/images/download.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.takmobile.org/summer89/dl/antitheft-fsc-oem-ppc50-6%5BTakmobile.org%5D.zip" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">دانلود برای ویندوز موبایل ۵ و ۶ به بالا</a>&nbsp;| با حجم : ۲۷۰۰کیلوبایت</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://takmobile.org/images/download.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.takmobile.org/summer89/dl/antitheft._v6.40.16251%5BTakmobile.org%5D.zip" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">دانلود برای سیمبین سری ۶۰ ورژن ۳ و ۵</a>&nbsp;| با حجم : ۱۸۰۰کیلوبایت<br style="margin: 0px; padding: 0px; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://takmobile.org/images/home.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;منبع :<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://takmobile.org/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">تک موبایل</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://takmobile.org/images/key.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;رمز فایل:&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.takmobile.org/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">www.takmobile.org</a></p> text/html 2012-08-04T17:56:54+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr دانلود عکس پس زمینه موبایل طبیعت با سایز 360*640 http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/26 <p align="right" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(56, 105, 13); "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://arash98.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; ">پس زمینه ی موبایل</font></a></span>&nbsp;:&nbsp;سری<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</span>پنجم مجموعه ی 20 پس زمینه ی بسیار زیبا و با کیفیت فوق العاده بالا&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; ">HD</span>&nbsp;را برای شما آماده کرده ایم. این مجموعه والپیپر موبایل با موضوع طبیعت و در سایز&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; ">360*640&nbsp;</span>پیکسل می باشد.&nbsp;<font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; ">هم اکنون می توانید این مجموعه پس زمینه را از سایت&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://arash98.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; ">آرش 98</font></span></a>&nbsp;دریافت نمایید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(56, 105, 13); "><img title="Mobile Background Arash98.com" height="245" alt="Mobile Background Arash98.com" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://arash98.net/theme/pic/Tabiat-360x640-Wallpaper-%5BArash98.com%5D.jpg" width="402" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(56, 105, 13); ">&nbsp;</p><span style="color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">&nbsp;</span><div class="post-more" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; "><p style="margin: 0pt 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; text-align: justify; "><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://arash98.net/dl.gif" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span></font><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</span></span></font></font><span style="margin: 0px; padding: 0px; "><font class="storycontent" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font face="Tahoma" color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; "><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://arash98.net/theme/5800-n97-wallpapers2-%5BArash98.com%5D.zip" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">دانلود</span></a></span><span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</font></span></font></font></span><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; ">-&nbsp;با حجم&nbsp;<span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; ">2.25&nbsp;</span>مگابایت</span></font><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "></font><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8.5pt; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://arash98.net/unlock.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></font></span><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; ">&nbsp;</font><font style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8.5pt; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span lang="en-us" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</span><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; ">پسورد</span>&nbsp;:&nbsp;<font color="#000080" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.arash98.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><font color="#000080" style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; ">www.arash98.com</span></font></a></span></font>&nbsp;( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )</font></span></font></font></p></div></div> text/html 2012-08-04T17:55:04+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr دانلود گلچین مداحی های ایام فاطمیه اول و دوم89 کربلایی حسین http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/25 <a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/abalfazliam.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">ابالفضلیم(واحد)</a><span style="color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/baz%20emshab%20deleman.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">باز امشب دل من(واحد)</a><span style="color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "></span><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/aghajon%20saret%20salamat.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">آقاجون سرت سلامت(واحد)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/bazham.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">بازهم(شور)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/havaye%20haram.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">هوای حرم(شور)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/deleman%20che%20bigharare.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">دل من چه بیقراره(شور)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/zekr.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">ذکر حسین (شور)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/ey%20kafan%20poush%20heidar.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">کفن پوش حیدر(تک)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/veda.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">وداع با فاطمیه</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/hajatet%20age%20rava%20shod.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">حاجتت اگه روا شد(شور)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/ghadam%20ghadam.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">قدم قدم(شور)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/liaghat%20azaye%20hosein.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">لیاقت عزای حسین(شور)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/arbabe%20man.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">ارباب من(شور)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/madaram%20saie%20saram.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">مادرم سایه سرم(واحد)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/ali%20mazlom.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">علی مظلوم(واحد)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/manam%20ey%20shohada.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">منم ای شهدا(شور)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/amiri%20hoseinon.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">امیری حسین(شور)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/masare%20mehrabon.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">مادر مهربون(واحد)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/ashegha%20ye%20bar%20dige.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">عاشقا یه بار دیگه(واحد)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/morgh%20eshgh%20heydar.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">مرغ عشق حیدر(واحد)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/parcham%20be%20dosh.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">پرچم بدوش(شور)</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/tapesh%20ghalb.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">تپش قلب(تک)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://ezzati.persiangig.com/audio/to%20hamon%20hes%20gharibi.wma" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">حس غریب(شور)</a></p> text/html 2012-08-04T17:53:14+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr شهادت حضرت زینب (س) http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/24 <p class="rtecenter" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">مراسم&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0); "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">شهادت&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; ">حضرت زینب (س)</span></strong></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;</strong>هیئت&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); "><strong style="margin: 0px; padding: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; ">روضه العباس (ع)</span></strong></span>&nbsp;با نوای</p><p class="rtecenter" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><img height="203" alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://rozatolabbas.ir/UploadedFiles/image/hazrate%20zeynab%20-%20hossein%20sibsorkhi.JPG" width="324" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></p><p class="rtecenter" style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 153, 153); "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; ">حسین سیب سرخی ، محمد کمیل</span></span></p> text/html 2012-08-04T17:52:43+01:00 asheghemadamolomr.mihanblog.com asheghemadamolomr asheghemadamolomr جواد مقدم کربلایی جواد مقدم - بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم ( تنظیم دیجیتالی ) http://asheghemadamolomr.mihanblog.com/post/23 <table cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ccc" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div id="postbody" style="margin: 0px; padding: 0px; "><table class="tahoma11" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="margin: 5px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); width: 391px; height: 150px; "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td valign="top" align="middle" width="75" style="margin: 0px; padding: 0px; "><img height="60" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.zakerin.ir/MyImage/Thumb/296-2.jpg" width="60" style="margin: 0px 0px 4px; padding: 1px; border: 1px solid rgb(228, 228, 228); "><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px 3px 0px 0px; ">&nbsp;</div></td><td style="margin: 0px; padding: 5px; border-right-color: rgb(228, 228, 228); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; "><div class="tahoma11" style="margin: 0px; padding: 0px 5px; height: 138px; background-color: rgb(245, 246, 245); "><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><div class="ListItem" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 20px; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.zakerin.ir/images/Home/sound.gif" align="absMiddle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;<a class="WithOut" href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.zakerin.ir/index.php/page,User.ViewItem/ItemID,5147/CatID,487/Param,52cd01bc917f84e723951cfbddc8700c" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; ">با کیفیت MP3 128</font></a></div><div class="ListItem" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 20px; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.zakerin.ir/images/Home/sound.gif" align="absMiddle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;<a class="WithOut" href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.zakerin.ir/index.php/page,User.ViewItem/ItemID,5149/CatID,487/Param,52cd01bc917f84e723951cfbddc8700c" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; ">با کیفیت WMA 64</font></a></div><div class="ListItem" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 20px; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.zakerin.ir/images/Home/sound.gif" align="absMiddle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;<a class="WithOut" href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.zakerin.ir/index.php/page,User.ViewItem/ItemID,5148/CatID,487/Param,52cd01bc917f84e723951cfbddc8700c" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; ">با کیفیت WMA 32 ( ویژه تلفن همراه )</font></a></div></div></td></tr></tbody></table></div><div id="postdesc" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></span>&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></span>&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; "><span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></span>&nbsp;</div></td><td id="ccr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="cbl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr></tbody></table><table cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ctl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ccl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ccc" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div id="post-title" style="margin: 0px; padding: 0px; "></div></td><td id="ccr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="cbl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr></tbody></table><table cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ctl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ccl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ccc" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div id="post-title" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://aemmor.blogfa.com/post-14.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">كربلایی جواد مقدم 19 خرداد 89</a></div><div id="postbody" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div class="ListItem" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 20px; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.zakerin.ir/images/Home/sound.gif" align="absMiddle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;<a class="WithOut" href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.zakerin.ir/index.php/page,User.ViewItem/ItemID,5063/CatID,476/Param,96132d15075d5b6f2a8c53eb6604522b" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; ">مست و دلداده در کوی تو هستم ( شور )</font></a></div><div class="ListItem" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 20px; "></div><div class="ListItem" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 20px; "><img src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.zakerin.ir/images/Home/film.gif" align="absMiddle" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; ">&nbsp;<a class="WithOut" href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://www.zakerin.ir/index.php/page,User.ViewItem/ItemID,5064/CatID,476/Param,96132d15075d5b6f2a8c53eb6604522b" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px; ">مست و دلداده در کوی تو هستم ( شور )</font></a></div></div><div id="postdesc" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<span dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></span></div></td><td id="ccr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="cbl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="cbr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr></tbody></table><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); ">&nbsp;</p><table cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(36, 15, 2); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(56, 105, 13); "><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; "><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ctl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctc" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ctr" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; "><td id="ccl" style="margin: 0px; padding: 0px; "></td><td id="ccc" style="margin: 0px; padding: 0px; "><div id="post-title" style="margin: 0px; padding: 0px; ">&nbsp;<a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://aemmor.blogfa.com/post-12.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">گلچین mp3 مداحی های شهادت امام هادی 89</a></div><div id="postbody" style="margin: 0px; padding: 0px; "><img height="60" alt="www.madahan.com" hspace="6" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.madahan.com/uploads/posts/2010-06/1276668814_images.jpg" width="60" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; float: right; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0); "></span>شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام را به تمامی شیعیان آن حضرت تسلیت می گوییم و آرزو داریم که عزاداری های شما مورد قبول درگاه الهی قرار بگیرد.<br style="margin: 0px; padding: 0px; ">به همین مناسبت چند قطعه روضه و مداحی برای شما عزیزان آماده شده است.<p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; ">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 7px 10px; line-height: 15px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Alimi_01-Imam-Hadi-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>علیمی - ای از غم تو بر جگر سنگ شراره 4.5MB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Alimi_02-Imam-Hadi-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>علیمی - ای کعبه دل کوی تو یا حضرت هادی 1.4MB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Hadadian_01-Imam-Hadi-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>حدادیان - حرم با صفای حضرت هادی&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); ">صفا</span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Hadadian_01-Imam-Hadi-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">ست 3.4MB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Hadadian_02-Imam-Hadi-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "></a></span><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Hadadian_02-Imam-Hadi-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Hadadian_02-Imam-Hadi-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">حدادیان -&nbsp;</a></span><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Hadadian_02-Imam-Hadi-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; ">مسموم کینه شد امام هادی ای خدا 1.4MB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/salahshor_01-Imam-Hadi-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>سلحشور - روح عالم، اسم اعظم، دل به غم دادی ، حضرت هادی 2.9MB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Shahadat-emem-hadi1-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>کریمی - روضه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام 1.6MB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Shahadat-emem-hadi2-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>کریمی - روضه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام 400KB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Shahadat-emem-hadi3-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>کریمی - روضه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام 1.8MB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Shahadat-emem-hadi4-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>کریمی - روضه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام 1.4MB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Shahadat-emem-hadi5-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>طاهری - روضه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام 1.2MB</a><br style="margin: 0px; padding: 0px; "><a href="http://web.archive.org/web/20100909173158/http://dl.hamrahemontazer.ir/Sounds/maddahi/Imam-Hadi/Shahadat-emem-hadi6-www.HamraheMontazer.com.mp3" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(201, 126, 0); border: 0px; "><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(0, 51, 153); font-family: Tahoma; "><img alt="" src="http://web.archive.org/web/20100909173158im_/http://www.ghafeleh.org/bank/other/icon/sound.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: medium none; "></span>طاهری - روضه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام 1.5MB</a></p></div></td></tr></tbody></table>